karakter

receptverseny pályázati szabályzat

receptverseny pályázati szabályzat

karakter

A Hónap Laktózmentes Tejes Receptje – Pályázat – Részvételi feltételek és szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

 

 1. Pályázat összefoglalása

 

A Naszálytej Zrt. „A Hónap Laktózmentes Tejes Receptje” címmel receptversenyt indít, melyet 2015. március és 2015. szeptember között minden hónapban meghirdet. A versenyre olyan pályázatokat várnak, amelyek laktózmentes tej vagy más laktózmentes tejtermék felhasználásával készülnek. A Pályázathoz szükség van a recept alapján elkészített ételt ábrázoló, jó minőségű fotóra. A fotót a recepttel együtt lehet beküldeni a magicmilk@naszalytej.hu e-mail címre. A beérkezett receptekből Szervező 1 nyertest választ. A nem nyertes pályázatok a verseny újbóli meghirdetésekor ismét nevezhetnek.

 

 1. Pályázat szervezője

 

A Pályázat szervezője a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 10.) (továbbiakban: Szervező), amely vállalat a www.facebook.com/laktozmentes.hu közösségi média oldalon futó, e-mailes jelentkezéshez kötött pályázat (továbbiakban: Pályázat) során elkészülő adatbázis tulajdonosa. A Pályázathoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a Premier Public Relations Kft. (cím: 1053 Budapest, Fejér György u. 8. 1.em. 2.aj. adószám: 14653591-2-41) (továbbiakban: Lebonyolító) végzi.

 

A Pályázatban való részvétel feltételei a következők:

 

 1. A Pályázatban résztvevő személyek:

 

A Pályázatban egy e-mail címmel havonta maximum egy alkalommal nyújthat be pályázatot, minden internet-felhasználó, 18 éven felüli természetes személy, aki részt vesz a www.facebook.com/laktozmentes.hu weboldalon megrendezett Pályázaton, és Magyarországon bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 18 éven aluli természetes személyek nem vehetnek részt a pályázatban.

 

A Pályázatban NEM vehetnek részt a Szervezők és Lebonyolítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

 

A Résztvevő a Pályázatra történő nevezéssel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázatban nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 


 

 1. Pályázat leírása, menete, nyertesek:

 

A receptversenyen való részvétel feltétele, hogy Pályázó megosszon egy, laktózmentes tejtermékek felhasználásával készített receptet a szervezővel. Pályázó a recept beküldésével nyilatkozik arról, hogy pályázata saját szellemi terméke; Szervező és Lebonyolító a beérkezett pályamunkák szerzői jogi kérdéseivel kapcsolatban felelősséget nem vállal. Emellett a Pályázaton való részvételnek feltétele, hogy Pályázó megadja a részvételhez szükséges személyes adatait (név, e-mail cím). Pályázó a pályázat beküldésével automatikusan elfogadja a jogi és adatvédelmi nyilatkozatot. A Pályázaton való részvétel nincs regisztrációhoz kötve.

 

A Pályázat részeként Pályázó feladata egy laktózmentes tejterméket vagy tejtermékeket tartalmazó recept elkészítése, az elkészült étel lefotózása, a recept és a fotók beküldése a magicmilk@naszalytej.hu e-mail címre. Egy személy egy recepttel maximum egy alkalommal nevezhet a havi pályázatra.

 

A receptet Pályázó word dokumentumban, az e-mailhez csatoltan küldheti el. A Pályázatnak kötelező eleme az illusztrációként készített fotó, amelynek élesnek és jó minőségűnek (full HD) kell lennie. Amennyiben a laktózmentes étel Magic Milk tejtermékből készül, annak csomagolása látszódhat a felvételen, amennyiben más laktózmentes tejtermékből, a termék nem jelenhet meg a fotón. Egy recepthez több fotó is készíthető és beküldhető.

 

A Szervezők kizárják a felelősségét arra az esetre, ha szerverhiba vagy egyéb hálózati, ill. technikai problémák miatt a válaszok megadása vagy az adatok megadása meghiúsul.

 

 1. A Pályázat időtartama

 

A Pályázat visszavonásig, minimum fél éven keresztül, havonta kerül megrendezésre. Pályázni minden hónap utolsó naptári napjáig lehet.

 

 1. A Pályázatban való részvétel

 

Pályázó az adatai megadásával és a pályázat beküldésével automatikusan elfogadja a részvételi szabályzatot és a jogi és adatvédelmi nyilatkozatot. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Pályázó részére marketing célú megkereséseket, ajánlatokat (hírlevél) küldjön. Ezekről a Pályázó bármikor leiratkozhat a hírlevelekben található leiratkozás linkre kattintással vagy a hírlevélben feltüntetett e-mail címre küldött erre vonatkozó kifejezett kéréssel.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

 

A Szervező és a Lebonyolító a nyerteseket zsűrizés keretében választják ki, a győztest a pályázat zárását követő 1 héten belül, a Pályázó által megadott e-mail címen értesíti. A nyertes Pályázó egy karton (12 db) Magic Milk laktózmentes UHT tejet és egy karton (12 darab) Magic Milk laktózmentes habtejszínt nyer. Nyereményeket Szervező kézbesíti, a nyertessel egyeztetett módon. Szervező kijelentik, hogy a nyeremények megvásárlásának költségeit, valamint azok mindennemű adóvonzatát fedezi. A nyeremények változtatási jogát Szervező fenntartja.

 

Szervező a nyertes receptet a www.laktozmentes.hu weboldalon, valamint a www.facebook.com/laktozmentes.hu oldalon publikálja, a szerző nevével együtt, korlátlan ideig.

 

A Lebonyolítók a nyertest a döntést követő hét naptári napon belül, az általa megadott e-mail címen megkeresik a nyeremény kiszállításának és a nyertes adatainak egyeztetése céljából. A nyereményeket a Szervező postai úton juttata el a nyertesek részére. Abban az esetben, ha a nyertes nem jelez vissza a magadott e-mail címre küldött megkeresésre, akkor a Szervező a kapcsolatfelvételtől számított további öt (5) naptári napon belül újabb kísérletet tesz a nyertessel való kapcsolatfelvételre e-mail útján. Amennyiben a nyertes a második eredménytelen kapcsolatfelvételt követő öt (5) naptári napon belül sem jelentkezik, Szervező nem kísérel meg több kapcsolatfelvételt. A Hónap Receptjét Szervező a nyeremény átvételétől függetlenül közli a www.laktozmentes.hu weboldalon és a www.facebook.com/laktozmentes.hu oldalon.

 

A nyeremény nem átruházható, készpénzre vagy bármilyen egyéb jutalomra nem váltható át.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

 • a neki küldött e-mail üzenetre 10 naptári napon belül nem válaszol, és/vagy nem veszi át a nyereményt;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis e-mail címmel pályázott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Pályázat menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
 • jelen Pályázati szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket minden esetben a Pályázat során megadott e-mail címen keresztül értesítjük. Ha a Pályázó nem ad meg e-mail címet, vagy a megadott e-mail cím és/vagy profil megszűnik, vagy más okból nem elérhető, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

 

A nyereményeket a Lebonyolítók postán, minden költséget átvállalva, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy egyéb más módon juttatják el a nyertesnek. Személyes átadás esetén a nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terheli.

 

Pályázók kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. A Szervezők felelőssége

 

Szervezők kizárják felelősségüket a Pályázó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton (e-mailben) elküldött értesítés – a Szervezőknek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

 

A pályázaton való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A pályázat során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervezők és Lebonyolítók a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása céljából kezelik és dolgozzák fel. Az adatkezelés során a Szervezők és Lebonyolítók maradéktalanul betartják az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A pályázók a hozzájárulás megadása előtt jelen Pályázati szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A Szervezők és Lebonyolítók az adatkezelést az Adatvédelmi Hatóság részére bejelentették, az adatkezelési azonosító megkérése folyamatban van.

 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyertes nevét, címét – kizárólag városnév feltüntetésével – a Pályázati szabályzatban leírtak alapján az érintett hozzájárulása alapján közzétegye, mely közzétételhez a Pályázó a Pályázatban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

 

A Pályázat beküldésével egyidejűleg a Pályázó kijelenti, hogy jelen Pályázati szabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

 

Budapest, 2015. 03. 06.