karakter

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

karakter

A személyes adatok védelme

 

A Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (cím: 2600 Vác, Deákvári fasor 10.) (továbbiakban: Szervező) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik az „A Hónap Laktózmentes Tejes Receptje” c. online pályázaton való részvétel során tudomására jutott személyes adatok biztonságáról, azok biztonságos kezeléséről, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Szervezőhöz (pl. személyes adatai megadásával részt vesz www.facebook.com/laktozmentes.hu közösségi oldalon futó pályázaton), egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szervező az ügylet jellege által meghatározott adminisztrációs célból nyilvántartsák, kezeljék, illetve promóciós és piackutatási célokra felhasználják.

 

Az adatokat az érintett írásban (a hírlevelekben található leiratkozás linkre kattintással vagy a hírlevélben feltüntetett e-mail címre küldött erre vonatkozó kifejezett kéréssel) benyújtott – kifejezetten erre irányuló – kérésére töröljük az adatbázisból.

 

A Pályázathoz kapcsolódóan az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást a Premier Public Relations Kft. (cím: 1053 Budapest, Fejér György u. 8. 1.em. 2.aj. adószám: 14653591-2-41) végzi.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése esetén az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Szerzői jogok, tájékoztatás és felelősségi kör

A Szervező által használt promóciós anyagok, köztük a www.facebook.com/laktozmentes.hu oldalon meghirdetett Pályázatban felhasznált képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a Szervező kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

A Szervező által közreadott információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Pályázatban való részvételhez szükséges technikai eszközök használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelem, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba, illetve más hasonló okokból származnak.

 

Szervező a beérkezett pályamunkák szerzői jogi kérdéseivel kapcsolatban felelősséget nem vállal.